Salarizare – Resurse Umane

Resursele umane reprezintă baza afacerii Dvs. Cu ajutorul nostru puteţi construi organigrama de care societatea Dvs are nevoie, ştiind de la început bugetele de care trebuie să dispuneţi pe diverse centre de cost.

Principalele activităţi oferite in cadrul acestui serviciu:
– Întocmirea,  urmărirea dosarelor de personal
– Întocmirea  ştatelor de plată a salariilor
– Întocmirea si depunerea declaraţiilor electronice
– Elaborarea si depunerea fişelor fiscale
– Întocmirea diverselor adeverinţe pentru personal
– Întocmirea ordinelor de plată aferenţe reţinerilor salariale
– Elaborarea de diverse rapoarte configurate conform cerinţelor Dvs
– Completarea registrului pentru evidenţa salariaţilor-REVISAL
– Relaţia cu  ANAF ,  Casa de Asigurări Sociale de Sănătate, alte institutii ale statului