Management financiar

Capacitatea unei companii de a crea plus-valoare este in masura sa asigure mijloacele circulante necesare conservării sau dezvoltarii afacerii respective, in condiţiile impuse de dinamică pieţei.

Principalele activităţi oferite in cadrul acestui serviciu:
– Consultanţa privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune
– Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora in cadrul organizaţiei
– Determinerea indicatorilor de analiză financiară;
– Diverse analize economico-financiare tipice sau personalizate in funcţie de cererea clientului;
– Asistenţa in prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor companiei;