Contabilitate

Informaţile furnizate de contabilitate permit controlul afacerii Dvs si reprezintă suportul deciziilor economice si financiare necesare pentru coordonarea eficientă a activităţii.

Acest lucru este posibil prin operarea periodică în contabilitate a operaţiunilor desfaşurate de firma Dvs. Numai în acest mod, pe bază informaţiilor oferite de noi, puteţi lua deciziile cele mai corecte privind activitatea viitoare.

Principalele activităţi oferite în cadrul acestui serviciu:
– Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare
– Elaborarea balanţei contabile analitice si sintetice lunare
– Întocmirea registrului jurnal, inventar, jurnalelor de TVA si carte mare
– Întocmirea bilanţului contabil
– Întocmirea si depunerea declaraţiilor privind taxele si impozitele
– Întocmirea ordinelor de plată pentru profit/venit si TVA